Foredrag om god kommunikation

God kommunikation på en arbejdsplads er fundamentet for trivsel og arbejdsglæde. Mange trivselsmålinger peger ofte på kommunikation som et problem. Oftest ses kommunikation mellem medarbejdere og ledelse som det største problem.
  • Ca. halvdelen af al kommunikation har mere end én betydning.
  • Forestil dig lederen, der kommer forbi en gruppe medarbejdere, der sidder og snakker. Lederen siger: Hvad laver I?
  • Kan en af dem tænke: Utidig indblanding – kontrol? Og senere på dagen referere tilbage til sin afdeling: Vores leder går rundt og kontrollerer os?
  • Kan en anden af deltagerne få det til at betyde: Interesse og referere det tilbage til sin afdeling
  • Kan den sidste få det til at betyde, at lederen har nogle opgaver, som skal fordeles og referere det tilbage til sin gruppe?
  • Mener de alle tre, at de har forstået det rigtigt?

Påstand

Som regel skyldes dårlig kommunikation ikke et spørgsmål om ond vilje, men snarere om forglemmelser, fejlfortolkninger og lignende. Tænk engang over at mere end hvert andet ord, der kommer ud munden på os, kan tolkes på mindst to måder, og vi tror at den ene måde, som vi selv opfatter det på, er den rigtige.

Sproget er flertydigt

Tag et eksempel: "Hvorfor gjorde du det på den måde?" kan det tolkes som: Interesse? Kritik? Nysgerrighed?
Kropssproget er flertydigt. Er personen på dette billede Irriteret? Tænksom? Har han glemt noget? Hovedpine? eller?
 
God eller dårlig kommunikation handler om fortolkninger

 

Vi tolker på udseendet

Kan du komme op i en bus og se en person, som du aldrig har set før og tænke: "Sød gammel oldemor eller sur gammel gnavpot", uden at personen så meget som har sagt et ord eller flyttet på sig? Er det en valid måde at bedømme virkeligheden på? Gør vi det alligevel?
 

Stemmen

Du har sikkert prøvet at tale i telefon mange gange med en person og så møde vedkommende til sidst. Så vedkommende ud, som du havde forestillet dig?
 

Det manglende sprog

Det manglende sprog er flertydigt. Chefen går forbi medarbejderen en morgen uden at hilse. Kan medarbejderen få det til at betyde: Arrogance? Ligegyldighed? Problemer i udsigt? Chefen er stresset? Har ikke set mig? Sur? eller?
 
Måske er god kommunikation ikke så let endda.
 
Sæt så det hele sammen. Bliver det entydigt af det? Måske er god kommunikation ikke så let endda.

Erfaringerne styrer

Kunne det tænkes, at vi når vi kender hinanden, så er det i virkeligheden de holdninger og de meninger vi har om hinanden, der styrer tolkningerne? Kan to kolleger have den stik modsatte holdning til en tredie kollega, som de begge kender lige godt. Kan den ene mene, at der er dårlig kommunikation og meget negativitet? Kan den anden mene, at der er god kommunikation og meget positivitet?

Dem og os

Årtusinders erfaringer med modstandere (oprindelig ville nabostammen æde os) har lært os systemet: "Dem mod os". "Det er altså dem ovre i afdeling A der altid er på tværs". "Ledelsen er altid så negativ". Er det et godt system?
 
pege fingre

Dem og mig

"Jeg hader den måde Søren klør sig i nakken på", "Kunne Jette da bare ikke lige tage sig sammen og være lidt mere positiv?", "Behøver han altid, at have hver eneste detalje med?", "Hvis jeg var så langsom, så ville jeg grave mig ned!"
Måske handler det slet ikke om god kommunikation, måske handler det om de holdninger, der ligger bag om det hele?
 
Hyggesnak

Foredrag om god kommunikation på din arbejdsplads

Carsten Sommerskov leverer et spændende og meget humoristisk foredrag, der dels får jer til at tænke anderledes, og dels har mulighed for en blivende effekt. Læs mere

I kender jeres behov.
Vi ved hvordan det gøres.

Få et uforpligtende tilbud.
Ring eller skriv en email:
Tlf. 70274041 kl. 10 – 17 alle ugens 7 dage
E-mail: vaekst@vaekst.dk