Kurser og foredrag for offentlige institutioner:
skoler, børnehaver, sfo'er, hjemmeplejen, plejehjem m.m
Kommuner. (referencelisten opdateres ikke, fordi der stort set intet nyt er at tilføje, og jeg føler det anmasende at spørge om tilladelse, når det ikke har noget formål. Jeg svarer gerne mundtligt på, hvor jeg har undervist på det seneste.)
Aabenraa kommune - alle dagplejere
Ballerup kommune -vu-anemonen
Ballerup kommune dagtilbud distrikt Hede/Magleparken
Ballerup kommune dagtilbud distrikt Rugvænget
Brorsonskolen - lærerne
Brøndby Kommune – lederkurser og tværfaglige kurser
Bytoften plejecenter
Børne-ungecentret Vejle Fjord
Christians Have, plejecenter
Den sociale Højskole I Odense - Teknisk/administrativt personale
Den Integrerede Ordning i Sundeved
Distrikt Nord i Hjørring kommune - nattevagterne
Esbjerg Kommune – div. afdelingskurser & fast del af deres kursusprogram
Fanø Kommune – alt personale i hjemmeplejen
Frydenhøjskolen - alle lærere.
Fredericia Kommune – ledere i hjemmeplejen, alt institutionskøkken personale, teknisk forvaltning og alle kommunens tillidsrepræssentanter
Forsamlingsbygningen - hjørring kommune .
Faaborg Kommune – fast del af deres kursusprogram
Grønningen plejecenter
Guldborgsund - handicapområdet
Guldborgsund Kommune - Bakkehuset.
Haderslev Kommune – alle ledere
Hammergårdskolen
Haslev Kommune – kursus for langtidssygemeldte
Herning Kommunes Jobcenter "Grøndahl"
Hillerød Kommune – fast del af deres kursusprogram
Holeby kommune – alt rådhusansat personale
Ishøj kommune - dagplejen
Ishøj kommune - ældre/handicapområdet
It- og telestyrelses - borgerkommunikationskontoret
Kildebjergskolen .
Kildeskovhallen
Kildevæld sogns plejehjem
Klostermarkens Børnehus
Kommuneforeningen i Vestsjællands Amt – fast del af deres kursusprogram
Korsør Kommune – flere afdelinger
Københavns kommune: Kontaktcentret
Lindelse Plejehjem – alt personale
Lokal centeret Tranbjerg
Lolland kommune - dagplejepædagogerne (øst)
Løgstør tilbudene
Middelfart Kommune - teknik og miljø
Midtpunktet plejecenter
Muldbjergskolen
Møllebækken - blandet gruppe
Nakskov kommune - diverse daginstitutioner
Nykøbing Falster kommune - Børne- og Skoleafdelingen
Nørager kommune – alt rådhusansat personale
Nørregårdsskolens SFO
Odense kommune – fast del af deres kursusprogram - samt mange kommunale afdelinger og institutioner
Plejecentret Toftegården
Plejecentret Munkemose
R98 - ledergruppen
Randers Kommune - driftafdelingen
Randers ungdomsskole
Ravnsborg kommune – hele hjemmeplejen
Roskilde kommune - gå hjem møde
Slagelse kommune - diverse daginstitutioner
Støttegruppen Østergade 54
Trehøje kommunes ældrepleje
Tølløse Kommune
Tårnby kommune - Jobcentret
Tårnby kommune - fast del af kursusprogrammet
Vallensbæk kommune - hjemmeplejen
Varde Kommune – dagplejen
Virksomhed Bornholm - personale og brugere
Ærtebjerghaven
Kurser og foredrag for Stat og regioner.
Aalborg Tekniske Skole – blandet gruppe
ALS Thorshavn Amtsplejehjemmet i Holbæk – alt personale
Brangstrupskolen
Bornholms Centralsygehus – rengøringsafdelingen
Centralsygehuset i Slagelse – var fast del af deres kursusprogram
Christians Have, plejecenter - fyraftensmøde
DSB - mange afdelinger.
Energinet.dk - bogholderiet
Folketinget – en gruppe administrative medarbejdere
Forsorgscenter Sydfyn
Hjemmevejleder kontoret Vejle– alt personale
Institutrådet – chefsekretærer
Københavns Universitet – det samfundsvidenskabelige fakultet
Nordjyllands erhvervs akademi .
Nyborgværkstederne – alt personale
Medicinsk center Vestsjælland – alt personale
Plantedirektoratet - it-afdelingen
Politiet - alt kontorpersonale i hele Jylland, Rigspolitiets dataafdeling, Frederiksberg politi , Rigspolitiets bygningsafdeling, diverse stormøder
Retten i Kolding
Retten i Herning
Ribe Amt – fast del af deres kursusprogram
Ringkøbing Amt – fyraftensmøde
Roskilde Ams Sygehus - Gynækologisk-obstetrisk afdeling og Neurologisk afd
Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse
Slagelse sygehus afd B3 - plejepersonalet
Specialcenter Syns og Hørehæmmede
Statsfængslet Midtjylland / Fængslet Kærshovedgaard
Statens Seruminstitut - Analyse og kontrolafdelingen, Bakterievaccineafsnittet
Storstrøms Amt – amtsgårdens personale
Sundhedsstyrelsen – tre afdelinger
Sydvestjysk Sygehus - Kirurgisk område
Søværnets Material-komando – blandet personale
Telestyrelsen – administrationssekretariatet
Telestyrelsen – servicemedarbejderne
Vejle Amt – var fast del af deres kursusprogram