1617

Offentlige-Virksomheder

Kurser og foredrag for offentlige institutioner:
skoler, børnehaver, sfo'er, hjemmeplejen, plejehjem m.m
Kommuner:
Aabenraa kommune - alle dagplejere
Ballerup kommune -vu-anemonen
Ballerup kommune dagtilbud distrikt Hede/Magleparken
Ballerup kommune dagtilbud distrikt Rugvænget
Brorsonskolen - lærerne
Brøndby Kommune – lederkurser og tværfaglige kurser
Bytoften plejecenter
Børne-ungecentret Vejle Fjord
Christians Have, plejecenter
Den sociale Højskole I Odense - Teknisk/administrativt personale
Den Integrerede Ordning i Sundeved
Distrikt Nord i Hjørring kommune - nattevagterne
Esbjerg Kommune – div. afdelingskurser & fast del af deres kursusprogram
Fanø Kommune – alt personale i hjemmeplejen
Frydenhøjskolen - alle lærere.
Fredericia Kommune – ledere i hjemmeplejen, alt institutionskøkken personale, teknisk forvaltning og alle kommunens tillidsrepræssentanter
Forsamlingsbygningen - hjørring kommune .
Faaborg Kommune – fast del af deres kursusprogram
Grønningen plejecenter
Guldborgsund - handicapområdet
Guldborgsund Kommune - Bakkehuset.
Haderslev Kommune – alle ledere
Hammergårdskolen
Haslev Kommune – kursus for langtidssygemeldte
Herning Kommunes Jobcenter "Grøndahl"
Hillerød Kommune – fast del af deres kursusprogram
Holeby kommune – alt rådhusansat personale
Ishøj kommune - dagplejen
Ishøj kommune - ældre/handicapområdet
It- og telestyrelses - borgerkommunikationskontoret
Kildebjergskolen .
Kildeskovhallen
Kildevæld sogns plejehjem
Klostermarkens Børnehus
Kommuneforeningen i Vestsjællands Amt – fast del af deres kursusprogram
Korsør Kommune – flere afdelinger
Københavns kommune: Kontaktcentret
Lindelse Plejehjem – alt personale
Lokal centeret Tranbjerg
Lolland kommune - dagplejepædagogerne (øst)
Løgstør tilbudene
Middelfart Kommune - teknik og miljø
Midtpunktet plejecenter
Muldbjergskolen
Møllebækken - blandet gruppe
Nakskov kommune - diverse daginstitutioner
Nykøbing Falster kommune - Børne- og Skoleafdelingen
Nørager kommune – alt rådhusansat personale
Nørregårdsskolens SFO
Odense kommune – fast del af deres kursusprogram - samt mange kommunale afdelinger og institutioner
Plejecentret Toftegården
Plejecentret Munkemose
R98 - ledergruppen
Randers Kommune - driftafdelingen
Randers ungdomsskole
Ravnsborg kommune – hele hjemmeplejen
Roskilde kommune - gå hjem møde
Slagelse kommune - diverse daginstitutioner
Støttegruppen Østergade 54
Trehøje kommunes ældrepleje
Tølløse Kommune
Tårnby kommune - Jobcentret
Tårnby kommune - fast del af kursusprogrammet
Vallensbæk kommune - hjemmeplejen
Varde Kommune – dagplejen
Virksomhed Bornholm - personale og brugere
Ærtebjerghaven
Kurser og foredrag for Stat og regioner.
Aalborg Tekniske Skole – blandet gruppe
ALS Thorshavn Amtsplejehjemmet i Holbæk – alt personale
Brangstrupskolen
Bornholms Centralsygehus – rengøringsafdelingen
Centralsygehuset i Slagelse – var fast del af deres kursusprogram
Christians Have, plejecenter - fyraftensmøde
DSB - mange afdelinger.
Energinet.dk - bogholderiet
Folketinget – en gruppe administrative medarbejdere
Forsorgscenter Sydfyn
Hjemmevejleder kontoret Vejle– alt personale
Institutrådet – chefsekretærer
Københavns Universitet – det samfundsvidenskabelige fakultet
Nordjyllands erhvervs akademi .
Nyborgværkstederne – alt personale
Medicinsk center Vestsjælland – alt personale
Plantedirektoratet - it-afdelingen
Politiet - alt kontorpersonale i hele Jylland, Rigspolitiets dataafdeling, Frederiksberg politi , Rigspolitiets bygningsafdeling, diverse stormøder
Retten i Kolding
Retten i Herning
Ribe Amt – fast del af deres kursusprogram
Ringkøbing Amt – fyraftensmøde
Roskilde Ams Sygehus - Gynækologisk-obstetrisk afdeling og Neurologisk afd
Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse
Slagelse sygehus afd B3 - plejepersonalet
Specialcenter Syns og Hørehæmmede
Statsfængslet Midtjylland / Fængslet Kærshovedgaard
Statens Seruminstitut - Analyse og kontrolafdelingen, Bakterievaccineafsnittet
Storstrøms Amt – amtsgårdens personale
Sundhedsstyrelsen – tre afdelinger
Sydvestjysk Sygehus - Kirurgisk område
Søværnets Material-komando – blandet personale
Telestyrelsen – administrationssekretariatet
Telestyrelsen – servicemedarbejderne
Vejle Amt – var fast del af deres kursusprogram