1622

videoanbefalinger

Mindre sygefravær og større arbejdsglæde efter et foredrag med Carsten Sommerskov
- en af de mest efterspurgte foredragsholdere .

Kim Akselsen adm. direktør AFA JCDeceaux fortæller om effekten: Mindre sygefravær, mere positiv tænkning og arbejdsglæde af et 3 timers forløb tre år efter.

Jesper Hindberg områdechef AFA JCDeceaux fortæller om effekten på positiv tænkning tre år efter.

 
Tom Lindquist adm. direktør i Høyrup & Clemensen fortæller om effekt ½ år efter.